Polityka Prywantości

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Drogerii internetowej SAWA, www.sawa-dermo.pl

  1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Solofarm Sakowicz Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Chmielnej 27/31, 00-021 Warszawa. NIP 5252478301, REGON 142356758.

Administrator przetwarza dane osobowe zbierane za pośrednictwem Drogerii SAWA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, dalej zwane jako RODO.  1. Rodzaj gromadzonych danychZbierane dane obejmują : imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, NIP, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika, adres IP komputera z którego zostało złożone zamówienie. Dane te gromadzone są podczas rejestracji poprzez wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.Podczas korzystania ze strony Drogerii mogą być pobierane informacje dodatkowe, szczególnie adres IP komputera, lub adres zewnętrzny dostawcy internetu, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, długość dostępu.

  1. Dobrowolność podanie danych.Kupujący przekazuje dane dobrowolnie, tym jednak, że niepodanie określonych w formularzu zamówienia danych uniemożliwi założenie konta i uniemożliwi złożenie i rejestrację zamówienia.Możliwe jest podanie danych osobowych bez wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.  1. Cel przetwarzania danychDane przetwarzanie będą w następujących celach:
- Rejestracji konta klienta w Drogerii Internetowej w celu założenia i zarządzania kontem klienta : niezbędność do wykonania świadczenia usługi konta, do momentu likwidacji konta ( art. 6 ust. 1. lit. b RODO )

- Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej SAWA Dermo do czasu zakończenia umowy i okresu roszczeń ( art. 6 ust. 1. lit. b RODO )

- Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających min z przepisów prawa farmaceutycznego, prawa podatkowego w zakresie długości okresu przechowywania danych ( art. 6 ust. 1. lit. b RODO )

- Wysyłanie newslettera z informacjami dotyczącymi produktów oraz informacjami dotyczącymi zdrowia i urody, do momentu cofnięcia zgody na wysyłanie newslettera ( art. 6 ust. 1. lit. b RODO )  1. Komu udostępniane są daneDane osobowe mogą są przekazywane podmiotom którym Administrator powierzy przetwarzanie danych. Są to podmioty świadczące usługi w zakresie dostarczenia infrastruktury technicznej wykorzystywanej do prowadzenia Drogerii internetowej, dostawcom świadczącym usługi kurierskie, podmioty którym zlecił obsługę klienta, współpracownicy i pracownicy w zakresie koniecznym do realizacji umów z Drogerią, oraz realizacji celów zawartych w polityce prywatności.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystane w celu analizy danych, dostosowaniu Drogerii do preferencji klientów, lepszej obsługi, administrowaniu stroną internetową.  1. Prawa związane z danymi osobowymiZgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach można cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się poprzez: biuro@sawa-dermo.pl lub tel. 73041424

Zgodę na otrzymywanie newslettera można cofnąć przy użyciu odpowiedniego linku na stronie Drogerii.

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do jego danych. Osoba taka ma prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub prawo sprzeciwu do ich przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki do odmowy usunięcia danych wynikające z przepisów prawa.Dane osobowe mogą być przekazane na żądanie uprawnionym organom administracji państwowej, w tym Prokuratury, Policji, Nadzorowi Farmaceutycznemu, i innym.  1. Inne postanowieniaDrogeria SAWA uczestniczy w programie Zaufane Opinie, organizowanym przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 182, NIP 7792420393. Program polega na wysyłaniu do kupującego za pośrednictwem maila ankiety ta temat opinii klienta o przeprowadzonej transakcji oraz zakupionych produktach i zamieszczenia opinii w serwisie Ceneo.pl. Kupujący nie jest zabowiązany do wypełnienia ankiety. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu wypełnienia ankiety. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać następujące dane klientów Administratora: e-mail użytkownika (klienta, który dokonał zakupu produktu lub usługi w firmie Zleceniodawcy), numer zamówienia i numer katalogowy produktu.

 

Polityka prywatności może ulec zmianie.

 

Projekt i wdrożenie: